Adventsfest i Mysen Menighetshus Betania onsdag 6. des kl 19.

Prost Kjartan kommer til adventsfesten på Mysen Menighetshus Betania.

Også i år kan vi ønske velkommen til adventfest på Mysen Menighetshus Betania, et arrangement eierne,  Normisjon Mysen og Mysen sogn, går sammen om.

I år kommer prosten vår, Kjartan Bergslid, det blir hans første besøk på MMHB. Og så kommer Oda Mossik Bernhardsen og synger, akkompagnert av Kristian Haugen. Det er første gang på MMHB også for dem.

Foto: Prost Kjartan Bergslid

foto: Oda Mossik Bernhardsen og Kristian Haugen

Bevertning blir det selvsagt, karbonadesmørbrød, og så blir det et par andre programinnslag.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld, både til deg som jevnlig er på MMHB, enten det er formiddag eller kveld; og også til deg som er der sjelden, eller lurer på hvordan det ser ut inne i huset.

VELKOMMEN ønsker Normisjon Mysen og kirkekomiteen i Mysen sogn.