Besøk direkte fra jordskjelvrammede Nepal til Normisjon Mysen onsdag 3. juni kl 19.00

Normisjon Mysen har stor misjonsfest onsdag 3. juni kl 19.00 med misjonærparet Kristin og Erik Bøhler. De kommer direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal. Okhaldhunga sykehus, med Normisjon som en viktig støttespiller, er snart ferdig utbygd. Kristin og Erik Bøhler vil fortelle med ord og bilder hvordan situasjonen er i Nepal nå. De jobber som direktør og overlege ved Okhaldhunga sykehus som ligger nær episenteret for det siste jordskjelvet.

Kristin og Erik Bøhler

Kristin og Erik Bøhler forteller i brev nylig sendt til Norge:

«Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet med utdeling av presenninger, liggeunderlag etc. til alle som ikke kan bo i sine hus. Mange har også fått sitt matvarelager ødelagt, så de er avhengige av forsyninger utenfra. Først når alt dette er på plass, vil det bli mulig å si noe om behovet for gjenoppbygging, som vil kreve enorme summer i et fattig land. Det anslås f.eks. at minst en halv million hus er ødelagt.
– Be for alle de som sover ute, det er ikke bare stjernehimmel, det er lyn og torden og masse regn også.
– Be om at nøden må bygge fellesskapet, og at de må greie å hjelpe hverandre til å bygge seg opp på nytt. Vi minner Gud om å høre de mange skrik fra Nepals indre gjennom hele regntiden som nå er på vei inn.
– Og Han har hørt, Normisjon har sendt oss mye penger så vi kan komme folket i møte. Det har de kunnet gjøre på grunn av støtten fra gode naboer Okhaldhunga har i Norge.»

Pasient Nepal

Foto: Erik Bøhler
Her blir pasienten som er nyoperert for sprukket magesår evakuert 
og ligger nå ute med paraply mot solsteiken. 

KOR15 blir med og synger. Normisjon Mysen håper mange vil komme til Mysen Menighetshus Betania denne onsdagskvelden for å høre nytt fra jordskjelvrammede Nepal og Normisjonens arbeid i landet.

Kollekten denne kvelden går uavkortet til Nepal.

 

Ragnar Duserud