Kategoriarkiv: Ukategorisert

Velkommen til «Herre’lig aften» for menn onsdag 8. november 18:30

Herrelig aften 2017 annonse ver 2

Eyvind Brynildsen, nybakt norgesmester i rally , besøker Mysen Menighetshus Betania onsdag kveld. Normisjon Mysen ønsker å lage et møtetreff for menn og inviterer menn i alle aldre til en «Herre’lig aften»!

Eyvind Brynildsen er 29 år gammel, gift og har 2 barn og er bosatt i Våler i Østfold. Han har tatt en rekke NM medaljer, senest i sesongene 2015 og 2017.

Han er sønn av tidligere norgesmester i rally Per Erik Brynildsen. I tillegg til å kjøre rally jobber han som driftsleder i Asfalt Remix.
Eyvind startet tidlig med motorsport. 9 år gammel startet han med gokart. Når han ble 14 år ble han plukket opp i Norges bilsports forbunds elite satsning. Et nytt team ble dannet, Petter Solberg Kart Team og Eyvind kjørte der i 3 år. En rekke seiere og prestasjoner innen gokart ble gjort og han vant den prestisje tunge Viking Trophy i 2003. Prisen fikk han i Monaco av Prins Albert.
Dette var starten – han visste tidlig at det var rallyfører han ville bli. Vi gleder oss til å høre Eyvind Brynildsen fortelle om livet i og utenfor rallybilen.

Anne-Marit og Morten Svenneby fra Eidsberg synger, spiller og har ord for kvelden. Det blir utlodning og servering av elggryte, kaffe og kaker.

Ragnar Duserud

 

 

 

Velkommen til møte med Anne-Margrethe Saugstad og Hildegunn Saunes

Onsdag 18.oktober kl 19.00 er du velkommen til møte i Normisjon Mysen.

Anne-Margrethe Saugstad kommer tilbake på besøk til oss. Hun var med på Adventsfesten 2016. Denne gangen taler hun over temaet »Korset og kraften».
Anne-Margrethe er en skattet forkynner og har i en årrekke vært lærer i Det gamle – og Det nye testamentet ved Bibelskolen i Staffeldsgate, senere Høgskolen i Staffeldsgate.
I 2016 ga hun ut boken «Bibelen for hode og hjerte».

anne margrethe saugstadFoto: Anne-Margrethe Saugstad

Hildegunn Saunes blir med og synger. Vi gleder oss til å høre hennes vakre og behagelig framføring. Elisabeth Baggetorp vil akkompagnere henne.

Hildegunn Saunes Foto: Hildegunn Saunes

Som vanlig avslutter vi med en kopp kaffe/te.
………………………………………………………………………………………………….
Du er også velkommen til Bønnemøte mandag 16.okt kl 12 -13

Hilsen Normisjon Mysen v/ Mona Duserud

NB: Du som liker å strikke. Vi ønsker flere vester i mykt ullgarn til babyer i Nepal.
Har planer om å sende en pakke før jul.

Kunstutstilling: «Den store fortellingen»

I tilknytning til reformasjonsutstillingen «Kunstens viktigste oppdragsgiver» som stilles ut på Festiviteten fra 27.sept -15 okt, så kan Nelly Bubes bilder ses på Mysen Menighetshus Betania nesten i samme tidsrom. Nelly Bubes ikonlignende bilder er en representant for den nyskapende kirkekunsten, basert på gamle teknikker. Kunstutstillingen med hennes bilder stilles ut i lokalene til Mysen Menighetshus Betania, vis a vis Festiviteten.

Nelly_Bube-620
Foredrag og åpning av kunstutstillingen:
Fredag 22.sept kl 1900 ved Nelly Bube-kjenneren Martin Eikeland.
Tema: «Hvem er Nelly Bube, og hva kjennetegner kunsten hennes?».
Alle er velkommen til åpning av kunstutstillingen på Mysen Menighetshus Betania.

Kunstutstillingen med Nelly Bubes bilder er åpen disse dager:
Lørd 23.sept kl 1200-1600. Tirsd 26.sept kl 1400 – 16.30.
Fred 29.sept kl 1530 -1730. Lørd 30.sept kl 1500-1600.
Sønd 1.okt kl 1330 – 1430. Mand 9.okt kl 1700 – 1900.
Onsd 11.okt kl 1700-1900. Torsd 12.okt kl 1700-1830.
Sted: Mysen Menighetshus Betania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FOREDRAG OG TEMAKVELDER

Onsd 27.sept kl 1900 Foredrag: «Kunstens viktigste oppdragsgiver»
v/ biskop Atle Sommerfeldt.
Sted: Kunstforenigens lokaler i 2.etg på Festiviteten

Foredrag/bibellesekvelder i Mysen Menighetshus Betania:
Fred 22.sept kl 1900 Foredrag: «Hvem er Nelly Bube, og hva kjennetegner kunsten hennes?» v/ Martin Eikeland. Bibel-quizz.

Man 25.sept kl 17-19: Fortellerkurs v/ fortelleren Anne Kristin Aasmundtveit
Man 25.sept kl 1930 Forestilling/Bibelfortelling v/ fortelleren Anne Kristin Aasmundtveit «Evangeliet sett fra Johannes».
Torsd 28.sept kl 1930: Bibellesekveld «Romerbrevet». Flere deltar.
Mandag 2.okt kl 1900: «Salmenes bok i utvalg» Innledning ved Gunnhild Vesteraas Grøvle. Flere deltar.
Tord 5.okt kl kl 1930: Bibellesekveld «Hebreerbrevet og Efeserbrevet». Flere deltar.
Man 9.okt kl 1900 Foredrag: «Boktrykkerkunst, humanisme og reformasjon» v/professor Otfried Czaika.
Torsd 12.okt kl 1930: Bibellesekveld «Johannesevangeliet i utvalg». Prester/pastorer deltar.

Ansvarlig for denne utstillingen med program er «Kristent lederforum i Eidsberg» dvs ledere/prester fra Filadelfiakirken Mysen,  Mysen metodistkirke, Frelsesarmeen Mysen, Den Norske Kirke i Eidsberg, Kraftverket, Mysen Adventistkirke og Smaalenene Frikirke.

TIPS:

Kino: Filmen «Luther» settes opp på Festiviteten kino,
lørdag 7.oktober kl.13.00 og onsdag 11.oktober kl.18.30.
Pris kr.85,- pr.person.

Eidsberg bibliotek: Utstilling av bøker til reformasjonstemaet i utstillingsperioden.

Salmekonsert i Mysen kirke «Martin Luther – en salmefest»: Lørdag 14.okt kl 1800. Mange medvirker.

Mer informasjon finnes her:  www.eidsberg.kirken.no

Sanggruppa « TONEFALL» besøker Normisjon Mysen onsdag 20. sept. kl 19.

8 venninner som liker å synge fant ut at de ville ha julekonsert i 2016. Vi kunne lese følgende på sosiale medier. «Fordi vi er så glade i jul, kaffe, prat og god stemning, blir det åpen kafé og julekonsert med Tonefall på Tomter menighetssenter.»

Dette ble så vellykket at de har fortsatt å synge sammen. Onsdag 20. september kommer de til Mysen Menighetshus Betania. Vi er stolte over at de vil ta turen til Mysen. En av initiativtakerne i gruppa er Jorunn Ånesland Solsvik, se bildet under.
Jorunn Ånesland Solsvik

Hun er vokst opp i Mysen og har bl.a. vært med i Ungdomskoret Message, både som sanger og som dirigent. Jorunn bor i Tomter og jobber som lærer. Hun er også leder for Soul Children i Tomter.
Runo Lilleaasen som er sokneprest i Rødnes, vil holde kveldens andakt. Vi håper mange har lyst til å komme på denne glade sangkvelden. Det er fri entre og mulighet til å gi en kollekt til Normisjon Mysen sitt arbeid. Som vanlig avsluttes kvelden med kaffe og te.

Mona Duserud

«Detaljer vi overser» Temamøte i Normisjon Mysen onsdag 13. sept. kl 19.00.

Onsdag 13. september kl 18.00 blir det et spennende temamøte med Per Reinert Eriksen. Han jobber som høgskolelektor ved NLA Høgskolen, Staffeldsgate i Oslo.
Per_Reinert_Eriksen
Per Reinert er fra Borge i Fredrikstad og har arbeidet som prest i flere år. Han har også vært lærer og rektor ved Bibelskolen (Høgskolen) i Staffeldsgate. Per Reinert er en ordkunstner. Vi gleder oss til å høre hvilke detaljer i Bibelen han presenterer for oss onsdag kveld.
Kaffetrioen vil være med for å synge.
Kvelden avsluttes med kaffe.
Vi håper mange vil ta turen til Mysen Menighetshus denne kvelden.

Ragnar Duserud

Nepalkveld i Normisjon Mysen, onsdag 14. juni kl. 19.00

Normisjon Mysen har stor misjonsfest onsdag kveld med misjonærparet Kristin og Erik Bøhler. De kommer direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal. De besøkte oss rett etter jordskjelvet for to år siden og de var også her i juni for ett år siden.
Okhaldhunga sykehus, med Normisjon som en viktig støttespiller, har hatt en lang byggeprosess. 14. mars var det offisiell åpning av de nye sykehusbygningene. Kristin og Erik sender ut Okhaldhunga Times hver måned. I juniposten fortalte de at de enda en gang har innviet en ny bygning. Denne gangen var det Barneavdelingen. De forteller at de har hatt så mange barn innlagt det siste året at det har blitt vanskelig å ha en kombinert Føde – og Barneavdeling. Planene er å renovere to eldre bygninger, koble dem sammen og la det bli en skikkelig barneavdeling. Den ene er nå ferdig renovert. De tar i bruk den halvparten som er klar for de venter økt tilstrømning av syke barn nå som regntiden står for døra.
Kristin og Erik Bøhler vil fortelle med ord og bilder hvordan situasjonen er i Nepal nå. De jobber som direktør og overlege ved Okhaldhunga sykehus.

Annvor Greibesland fra Askim blir med og synger.. Normisjon Mysen håper mange vil komme til Mysen Menighetshus Betania denne onsdagskvelden for å høre nytt fra Okhaldhunga i Nepal. Kollekt denne kvelden går til arbeidet i Nepal.

Mona Duserud

Kristin-og-Erik-Bøhler4 Erik og Kristin Bøhler

kristinogerikbøhler3 Åpningen av det nye sykehuset i mars 2017

 

Velkommen til Hans Nielsen Hauge kveld onsdag 3. mai kl. 19.00

Hans Nielsen Haugekveld på Mysen Menighetshus Betania.

standard_hauge_hans_nielsen

Det blir bred presentasjon av Hauge i Mysen Menighetshus Betania denne kvelden.
Svein Høiden holder foredrag om åndshøvdingen og grunderen som vekket Norge både åndelig og på en måte industrielt. Han startet opp og bidro i en rekke industrivirksomheter. Kjente historikere som Berge Furre og Francis Sejersted sier at med Hauge startet det moderne Norge. Foredragsholderen Høiden bor og er oppvokst i Rolvsøyområdet i dagens Fredrikstad hvor hans Nielsen Hauge vokste opp. Han har også vært ordfører i Rolvsøy og er levende engasjert i historien om Hans Nielsen.

Svein Høiden

Bilde: Svein Høiden

Vi får innføring i Hauges liv og virksomhet gjennom foredraget og et par dramatiseringer. Hans åndsopplevelse som førte til det åndelige gjennombruddet og hans konfrontasjoner med øvrighet og presteskap er sentrale. Noen sanger blir fra denne tiden hører også med. Torgeir Flateby fra Askim deltar med noen sanger og som en Haugefigur.

Torgeir Haugetur 2016
B
ilde: Torgeir Flateby (Foto Elisabeth Spydevold)

Normisjon på Mysen er arrangør. Normisjon er sammenslått av Santalmisjonen og det norske lutherske Indermisjonsselskap. Man kan si at Indremisjonsselskapet vokste ut av Haugebevegelsen. Normisjon kjenner derfor sterkt slektskap og bånd til Hans Nielsen Hauge og både Høiden og Flateby er engasjert der.

Ragnar Duserud ønsker velkommen til MMHB denne kvelden og forteller at også Borgny Navestad og Lars Kåsa fra Normisjon Mysen vil delta i en dramatisering. Det blir servert kaffe og anledning til litt samtale.

Velkommen!

 

Tekst: Torgeir Flateby

 

Velkommen til 100 års jubileumsfeiring av Mysen Menighetshus Betania lørdag 7. januar kl. 17.00

Betania i Mysen – en levende 100 åring 

Den 7. januar markeres en stor begivenhet i Mysen. Det tradisjonsrike Betania er 100 år.  Da inviteres det til jubileums fest i et hus som i dag fremstår som et felles menighetshus med stor aktivitet. – Betania har betydd mye for mange. Med ærbødighet takker vi dem som tok initiativet til byggestarten, sier Mona Duserud og Bjørn Solberg på vegne av dagens eiere.

Bedehuset Betania har en meget interessant historie. Den inneholder en start som de færreste er kjent med. Lederen for byggekomiteen for bedehuset var Anton H Mysen, den samme samfunnsbygger som 14 år tidligere muliggjorde byggingen av Mysen kirke i 1903. Den 7. januar 1917 sto «Missionshuset Betania» ferdig. Mange trosset det ufyselige været, lyttet til alle talene og gledet seg over Heiers sangkor. I takknemlighet la de igjen 92 kroner i kollekt.

Engasjementet som Anton H Mysen viste for kirke og bedehus har gått som en rød tråd gjennom bedehusets 100 år. Det kommer også tydelig fram i beretningen som er skrevet i anledning bedehusets jubileum. Den norske kirkes uoffisielle arbeid har gått hånd i hånd med det offisielle gudstjenesteliv. Mange identifiserer seg fortsatt med bygdas tidligere prest, Eugen Spydevolds definisjon av et ”normalt norsk kirkesyn”: ”Kjerka om  formiddagen og bedehuset om kvelden”.

På vei mot menighetshus

Opp igjennom årene har Betania vært igjennom flere ombyggingsfaser. I de siste ti-årene etter krigen ble huset både utvidet og gjennomgikk en større oppussing innvending. Men behovet for mer plass meldte seg. Det var et resultat av den økte aktiviteten både i Normisjon Mysen og Mysen menighet. Tanken om et menighetshus ble stadig sterkere.

I 2009 kontaktet Mysen menighet ledelsen for Normisjon Mysen med spørsmål om et samarbeid om Betania. Årsmøtet i Normisjon Mysen behandlet saken samme år, hvor foreningen gikk inn for å utrede samarbeidsform, utvidelsesmuligheter på tomta og forslag til utbygging.

Det ble inngått en sameieavtale og detaljerte planer vedtatt. I januar 2014 ble dagens menighetshus innviet. Mysens Menighetshus Betania var en realitet. I dag er det aktiviteter i huset nesten hver eneste dag.

-Dagens visjon harmonerer bra med det ønsket som pionerene hadde for 100 år siden: Et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen, sier Bjørn Solberg, leder for kirkekomiteen i Mysen.

Inviterer til stor fest.

Den 7. januar inviteres det til jubileumsfest. Da skal bedehuset feires og et variert program er klart. Det blir presentasjon av 100-åringen i tekst og bilder. I stil med innvielsesfesten blir det taler og sang. Sokneprest Solfrid Helen Leinebø Seljås deltar sammen med regionleder i Normisjon, Bjørnar Holmedal. Normisjons eget KOR15 står for sangen. Det blir også innslag av ungdommer.

-Vi håper riktig mange vil delta i markeringen av Betania. Det blir god anledning til å friske opp gamle minner og selvsagt blir det en bevertning som er 100-åringen verdig. I 1917 kostet det 50 øre å komme inn på innvielsesfesten. Denne gang blir det ikke inngangspenger, men vi håper på en god jubileumsgave til nedbetaling av lånet på huset, sier Mona Duserud, som er leder for Normisjon Mysen.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Betania har i gjennom årene gjennomgått mange ombygginger. Slik husker mange det tradisjonsrike bedehuset i Storgata i Mysen. Bildet er fra 1970-tallet og utlånt av Eidsberg historielags billedarkiv.

 betania-2001

Bedehuset Betania har i 100 år hatt en sentral plass i Mysen. Dette bildet er fra 2001
(Foto: Ragnar Duserud)

 IMG_3787

Mysen Menighetshus Betania i dag
Foto: Trond Degnes

 

Mysen 28. desember 2016
Trond Degnes