Krevende og gledelig – i Nepal

Misjonær Kristin Bøhler kom så å si rett fra Nepal til Mysen 1. juni
til misjonsfest i Normisjon Mysen.

DSC_0265

– Det har vært både en krevende og gledelig tid i oppbyggingsfasen etter jordskjelvkatastrofen, sa hun.
Om lag 125 personer fra hele Østfold hadde tatt i mot invitasjonen fra Normisjon Mysen for å høre hva Nepal-misjonæren – som bor 80 kilometer fra Mount Everest – hadde å fortelle.
Ektemannen Erik som skulle vært med til Mysen, var forhindret, da han var reist til Hammerfest for å motta årets pris fra Norsk barnelegeforening.

Stort område
Kristin og Erik Bøhler har i mange år vært knyttet til sykehuset i Okhaldhunga, et fylke som dekker 56 kommuner med til sammen 200 tusen mennesker. Mange må gå eller bæres flere dagsreiser for å komme fram til sykehuset, hvor det ofte ligger minst to pasienter i hver seng.
– Det har vært et tungt og vanskelig år, etter de mange jordskjelvene hvor folk har bodd i skur. Dessuten har det vært en langvarig blokade som har medført at verken bensin eller gass kom inn i landet. Hele Nepal har vært lammet. Men vi har opplevd at fjell har blitt flyttet. Gud har åpnet veier, selv om det har vært helt stengt for oss, fortalte Kristin.
Søndag 12. mai ble første etasje på det nye sykehuset i Okhaldhunga åpnet, og dermed er hele bygningen tatt i bruk. – Det gir oss helt andre muligheter enn tidligere, sa Kristin, og påpekte at mottoet for sykehuset er: ”I tjeneste for folket til Guds ære”

Nye muligheter
– Nå har vi blant annet to operasjonsstuer, og kan gjøre akutte keisersnitt på kort varsel, selv om en annen operasjon pågår, la hun til.
Men fortsatt står det igjen å bygge nytt mødreventehjem og ernæringssenter, samt nytt akuttmottak. Det er et håp om alt vil stå ferdig til mars neste år.
I tillegg til innsatsen ved sykehuset har misjonærene sammen med de nasjonale engasjert seg i oppbyggingen etter de mange jordskjelvene i fjor, som bare i deres fylke medførte at 18 av 32 tusen hus raste sammen, 22 helseposter ble ødelagt og mange flere skoler raste sammen.
– Vi har engasjert oss lengst nordvest i fylket, i seks kommuner, der nesten alle har mistet sine hus. Vi har tidligere arbeidet der med forebyggende helse og de ba oss komme tilbake, fortalte Kristin.

Løfte opp jordløse
Målet for prosjektet er å løfte opp de jordløse, de som hele livet har bodd i hytter som er dårligere enn de midlertidige skurene som mange nå har satt opp etter jordskjelvene. – Vi ønsker å løfte dem opp til et liv med egen jord og eget jordskjelvsikkert hus. Hus som samtidig kan være modell-hus og lærlingplasser for håndverkere i landsbyen.

Kristin fortalte at dette er familier som ikke har fått noe hjelp fra staten tidligere, fordi de ikke er registrert, siden de ikke har land. Dermed er de heller ikke inkludert i statens lister over dem som får hjelp til å bygge nye hus.

Registrering
– På våre lister over jordløse i dette området var det 24 familier. Vi har hjulpet dem til å få registrert jord i sitt navn. Foreløpig gjenstår åtte familier, som vi nå bygger hus sammen med. Et jordskjelvsikret hus med tre rom koster 490 tusen rupi, som tilsvarer kr. 40 800,-.

– Vi stanser ikke. Etter at vi har bygd ferdig de åtte husene, vil gi gå til nye områder, tilføyde misjonæren.

Under møtet, som samlet et fullt Betania, var det flott sang av Kor15. Mona og Ragnar Duserud ledet kvelden og det var forbønn for arbeidet. De fremmøtte kvitterte med å
gi kr. 27 500, som går til Normisjons arbeid i Nepal for å gi innbyggerne åndelig og
legemlig hjelp.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

DSC_0291
Kristin Bøhler (til venstre) overrekkes blomst av Mona Duserud.

DSC_0276
Et utsnitt av den store forsamlingen i Betania, Mysen.

DSC_0258
Kor 15 bidro med to sangavdelinger.

DSC_0279
Fra forbønnshandlingen, fra venstre Mona Duserud, Kristin Bøhler,
Gunnar Navestad og Astrid Ørebech.

DSC_0294
Johanne Buer (til venstre) og Mona Duserud viser fram noen av strikkeproduktene som er laget, for å sendes til Nepal.

———-

RD