MarkCanto fra Marker besøker Mysen Menighetshus Betania

Søndag kveld kl 18.00 inviterer Normisjon Mysen til nok en sangkveld. Denne gangen gleder vi oss til å få besøk av koret MarkCanto, under ledelse av dirigent
Ranveig Brandsrud Henning. Det blir mye sang av koret, men også en del allsang.

MarkCanto 3
Koret MarkCanto øver i Ørje kirke annenhver tirsdag og de synger for det meste 4-stemt og
repertoaret er ganske variert. Koret sier om seg selv: «Vi liker å synge, og hvis vi kan glede noen andre med vår sangglede, er vi fornøyde.» Korets pianist er Odd Volen.

I slutten av sangkvelden er det bevertning og det blir tatt opp en kollekt til arbeidet i Normisjon Mysen.

Ragnar Duserud