Nepalkveld i Normisjon Mysen, onsdag 14. juni kl. 19.00

Normisjon Mysen har stor misjonsfest onsdag kveld med misjonærparet Kristin og Erik Bøhler. De kommer direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal. De besøkte oss rett etter jordskjelvet for to år siden og de var også her i juni for ett år siden.
Okhaldhunga sykehus, med Normisjon som en viktig støttespiller, har hatt en lang byggeprosess. 14. mars var det offisiell åpning av de nye sykehusbygningene. Kristin og Erik sender ut Okhaldhunga Times hver måned. I juniposten fortalte de at de enda en gang har innviet en ny bygning. Denne gangen var det Barneavdelingen. De forteller at de har hatt så mange barn innlagt det siste året at det har blitt vanskelig å ha en kombinert Føde – og Barneavdeling. Planene er å renovere to eldre bygninger, koble dem sammen og la det bli en skikkelig barneavdeling. Den ene er nå ferdig renovert. De tar i bruk den halvparten som er klar for de venter økt tilstrømning av syke barn nå som regntiden står for døra.
Kristin og Erik Bøhler vil fortelle med ord og bilder hvordan situasjonen er i Nepal nå. De jobber som direktør og overlege ved Okhaldhunga sykehus.

Annvor Greibesland fra Askim blir med og synger.. Normisjon Mysen håper mange vil komme til Mysen Menighetshus Betania denne onsdagskvelden for å høre nytt fra Okhaldhunga i Nepal. Kollekt denne kvelden går til arbeidet i Nepal.

Mona Duserud

Kristin-og-Erik-Bøhler4 Erik og Kristin Bøhler

kristinogerikbøhler3 Åpningen av det nye sykehuset i mars 2017