Normisjon Mysen

Normisjon Mysen holder til i Mysen Menighetshus Betania, 
som ligger sentralt plassert i Storgata. 17 i Mysen sentrum.

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Enkelte lørdager inviterer vi til Lørdagstreff
som en samling på tvers av kulturer.

Det er bønnesamling hver 3. mandag i måneden.

«Ringvirkninger» er en SMS bønnetjeneste.
Vil du være med i bønnetjenesten, eller har du bønne-emner,
ta kontakt med Mona Duserud på tlf.: 907 51 844.

VELKOMMEN TIL VÅRE SAMLINGER!

Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844
e-post: mona.duserud@gmail.com

Normisjon Mysen driver flere kor som samler mange sangglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

Normisjon Mysen og Mysen menighet eier Mysen Menighetshus Betania i fellesskap.
Vår felles visjon for huset – er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen!

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.