KOR15

KOR15 øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver tirsdag
i ulike uker og består av ca. 25 sangere. 
Vi starter med kaffe kl 18.50 og har øvelse fra kl. 19.15 til kl. 21.15.

Koret synger mye og i de siste årene har koret stort sett sangoppdrag

i Østfold, og enkelte ganger i Akershus og Oslo.

Leder og kontaktperson for KOR15 er Ragnar Duserud
tlf : 916 18 494 
e-post:  ragnar.duserud@gmail.com

Ta gjerne kontakt med Ragnar hvis det er ønskelig med besøk av koret.

Følg oss også gjerne på Facebook

Lenker:
KOR15 støtter sykehuset i Okhaldhunga, Nepal
Se lenke til Normisjonens arbeide i Nepal