KOR15

KOR15 øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver tirsdag
i ulike uker og består av ca. 25 sangere. 
Vi starter med kaffe kl 19.00 og har øvelse fra kl. 19.20 til kl. 21.20.
Etter øvelsen deler vi et kort ord for kvelden.

Koret synger mye og i de siste årene har koret stort sett sangoppdrag
i Østfold, og enkelte ganger i Akershus og Oslo.

Leder og kontaktperson for KOR15 er Ragnar Duserud
tlf : 916 18 494 
e-post:  ragnar.duserud@gmail.com

Ta gjerne kontakt med Ragnar hvis det er ønskelig med besøk av koret.

Musikalsk leder i KOR15 er Jørn Vidar Lillestrand
tlf: 911 22 574
e-post: jvilille@online.no

Følg oss også gjerne på Facebook

Lenker:
KOR15 støtter sykehuset i Okhaldhunga, Nepal
Se lenke til Normisjonens arbeide i Nepal