Mysen Barnegospel

Mysen Barnegospel  
er koret for de som går i 1. til 7. klasse.
Koret består av ca 30 glade jenter og gutter!  

Mysen Barnegospel øver annenhver torsdag på Mysen Menighetshus Betania, mellom kl 17.30 – 19.00.

Første øvelse i 2023 er: Torsdag 19. januar kl 17.30 – 19.00

Korets dirigent er Marianne Vollebekk Hägnemark.
Ledere : Gunnbritt Listrøm Pedersen, Anne- Karin S. Amundsen og
Mona Duserud.
Hjelpeledere: Hanna Louise Vollebekk Pettersen, Ingrid Bodahl og
Siri Tveten.


Se også:
Bilder fra Mysen Barnegospel i Sagene kirke


Bilder fra 30-års feiring 26. april 2008
Mysen Barnegospel er en av aktivitetene til Normisjon Mysen