Mysen Barnegospel

Mysen Barnegospel  
er koret for de som går i 1. til 7. klasse.
Koret består av ca 30 glade jenter og gutter som synger og danser.  

Mysen Barnegospel øver annenhver torsdag på Mysen Menighetshus Betania, mellom kl 17.30 – 19.00.
Koret har egen dansegruppe for de fra 4. kl. og oppover.
Kontaktpersoner er:
Anne Karin Sæter Amundsen, mob.: 412 05 016
Mona Duserud, mob.: 907 51 844,  e-post: mona.duserud@gmail.com 

Korets dirigent er Marianne Vollebekk Hägnemark.
Ledere : Gunnbritt Listrøm Pedersen, Anne- Karin S. Amundsen, 
Mona Duserud og Charlyn Ompoy Veidahl.
Hjelpeledere: Siri, Ingrid og Hannah Louise. 


Se også:
Bilder fra Mysen Barnegospel i Sagene kirke


Bilder fra 30-års feiring 26. april 2008
Mysen Barnegospel er en av aktivitetene til Normisjon Mysen