Mysen Barnegospel

Mysen Barnegospel  
er koret for de som går i 1. til 7. klasse.
Koret består av ca 30 glade jenter og gutter!  

Mysen Barnegospel øver annenhver torsdag på Mysen Menighetshus Betania, mellom kl 17.30 – 19.00.

Lederteam i Mysen Barnegospel er: Dirigent Marianne Vollebekk Hägnemark,
Anne-Karin Sæter Amundsen, Gunnbritt Listrøm Pedersen, Mona Duserud,
Siri Tveten, Ingrid Bodahl og Karianne Kåsa
.


Se også:
Bilder fra Mysen Barnegospel i Sagene kirke


Bilder fra 30-års feiring 26. april 2008
Mysen Barnegospel er en av aktivitetene til Normisjon Mysen