Normisjon Mysen

Normisjon Mysen holder til i Mysen Menighetshus Betania, 
som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum. 
Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Enkelte lørdager inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
Det er bønnesamling hver 3. mandag i måneden.
«Ringvirkninger» er en SMS bønnetjeneste.
Vil du være med i bønnetjenesten, eller har du bønne-emner,
ta kontakt med Mona Duserud på tlf. 907 51 844

Velkommen til våre samlinger!


Leder av Normisjon Mysen er: Borgny Navestad, tlf: 918 02 662
e-post: borgny.navestad45@gmail.com

Normisjon Mysen feiret 90 år i 2018. 


Normisjon Mysen og Mysen menighet eier Mysen Menighetshus Betania i fellesskap.
Vår felles visjon for huset – er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.