Støtt MMHB

Logo Aksjon 0 gjeld
Vi er glade og takknemlige for at drømmen om menighetshus nå er blitt en flott og velfungerende virkelighet, til glede for hele Mysen. Mysen Menighetshus Betania, eid av Mysen menighet og Normisjon Mysen, er fylt med byggende aktiviteter, og brukerne i alle aldrer er veldig fornøyde. Alt er lagt til rette på en gjennomtenkt måte.

Den økonomiske driften av huset går godt, og dekkes inn gjennom aktivitetene.

Totalkostnadene for tilbygget, ombygging av det gamle Betania, møblering og teknisk utstyr, kom på ca. 6,5 millioner kroner.  Da vi åpnet det nye menighetshuset i januar 2014, hadde vi samlet inn så mye at gjelden bare var på 2,5 millioner.

1. januar 2021 er gjelden nå på kr 396.584,-
Månedlig avdrag på restlånet er: kr 13.978,-

Renter og avdrag på gjeld kan ikke dekkes av driften. Det har heller ikke vært meningen. Vi har dannet et spleiselag av enkeltgivere som er opptatt av å gjøre huset gjeldfritt gjennom en egen givertjeneste. Vi ønsker å slette gjelden raskest mulig, slik at ressursene våre helt og holdent kan kanaliseres mot driften av huset, og til å gjøre det menighetsbyggende arbeidet enda sterkere.

En ordnet givertjeneste er en stor velsignelse, både for den som gir og for det man gir tilVi som allerede er med i denne tjenesten for det nye menighetshuset, ønsker deg velkommen inn i dette fellesskapet. Men, dessverre er det nå med for få faste givere. Givertjenesten gir nå vel kr 3500,- for lite pr. måned for dekke renter og avdrag på lånet.

Vi ser det som et privilegium å få være med å slette gjelden, slik at de som står for alle aktivitetene slipper å ha dette som en utrygghet i ryggen.

Vil du være med, ber vi deg laste opp et gaveskjema (se nederst på siden), og følge anvisningene så tjenesten kan komme i gang.

Takk for din støtte!

Ta gjerne kontakt med oss i økonomikomiteen om det er noe som virker uklart.

Med vennlig hilsen for økonomikomiteen i Mysen Menighetshus Betania,

Dag Mysen                         Ragnar Duserud               Jens Erik Undrum
tlf.: 414 34 466                  tlf.: 916 18 494                    kasserer, tlf.: 908 79 560

 

Trykk under for å laste ned skjema i Word:
Gaveskjema Mysen Menighetshus Betania

Trykk under for å laste ned skjema i PDF:
Gaveskjema Mysen Menighetshus Betania