Støtt MMHB

Logo Aksjon 0 gjeld
Vi er glade og takknemlige for at drømmen om menighetshus nå er blitt en flott og velfungerende virkelighet, til glede for hele Mysen. Det nye felleshuset mellom Mysen menighet og Normisjon Mysen fylles med byggende aktiviteter, og brukerne i alle aldre er veldig fornøyde. Alt er lagt til rette på en gjennomtenkt måte.

Den økonomiske driften av huset går godt, og dekkes inn gjennom aktivitetene.

Totalkostnadene for tilbygget, ombygging av det gamle Betania, møblering og teknisk utstyr, kom på ca. 6,5 millioner kroner.  Da vi åpnet det nye menighetshuset i januar 2014, hadde vi samlet gitt så mye at gjelden bare var på 2,5 millioner. Pr. november 2015 er gjelden ytterligere redusert, slik at den balanserer på 1,713 millioner kr.

Renter og avdrag på gjeld kan ikke dekkes av driften. Det har heller ikke vært meningen. Vi har dannet et spleiselag av enkeltgivere som er opptatt av å gjøre huset gjeldfritt gjennom en egen givertjeneste. Vi ønsker å slette gjelden raskest mulig, slik at ressursene våre helt og holdent kan kanaliseres mot driften av huset, og til å gjøre det menighetsbyggende arbeidet enda sterkere.

En ordnet givertjeneste er en stor velsignelse, både for den som gir og for det man gir til. Vi som allerede er med i denne tjenesten for det nye menighetshuset, ønsker deg velkommen inn i dette fellesskapet. Vi ser det som et privilegium å få være med å slette gjelden, slik at de som står for alle aktivitetene slipper å ha dette som en utrygghet i ryggen.

Vil du være med, ber vi deg laste opp et gaveskjema (se nederst på siden), og følge anvisningene så tjenesten kan komme i gang.

Ta gjerne kontakt med oss i økonomikomitéen om det er noe som virker uklart.
Med vennlig hilsen for økonomikomitéen i Mysen Menighetshus Betania,

Dag Mysen                         Ragnar Duserud               Jens Erik Undrum
tlf.: 414 34 466                  tlf.: 916 18 494                    kasserer, tlf.: 908 79 560

 

Trykk under for å laste ned skjema i Word:
Gaveskjema Mysen Menighetshus Betania

Trykk under for å laste ned skjema i PDF:
Gaveskjema Mysen Menighetshus Betania