Velkommen til Nepalkveld i Normisjon Mysen

Velkommen til stor misjonsfest onsdag 13. juni kl. 19.00 i Mysen Menighetshus Betania med misjonærparet Kristin og Erik Bøhler. De kommer direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal. Dette er 4. gangen de besøker oss i Normisjon Mysen.
Kristin og Erik Bøhler Okhaldhunga

Okhaldhunga sykehus, med Normisjon som en viktig støttespiller, har hatt en lang byggeprosess. Kristin og Erik sender ut Okhaldhunga Times hver måned. I juniposten forteller de:

«Drømmen om et ferdig nytt sykehus er snart en realitet. Vi håper vi vil se den oppfylt i løpet av 2018. Akkurat nå pågår bygging av to stabsboliger og renovasjon av gamle bygninger som skal bli sosialkontor og kapell. Litt forsinket så vi får ikke klippet snoren før vi reiser hjem som vi håpet. Når sosialkontoret er ute av en annen gammel bygning, kan vi fullføre den barneavdelingen som vi har fullført halvparten av og flyttet inn i. Vi har drevet den i to år uten en dråpe vann eller toalett. Det blir aller siste fase av renoveringen.  Ennå er ikke alle pengene samlet inn for å fullføre, men det skal gå.»
Kristin og Erik Bøhler vil fortelle med ord og bilder hvordan situasjonen er i Nepal nå. De jobber som direktør og overlege ved Okhaldhunga sykehus.

Koret Caritas blir med og synger. De tilhører Vestre Råde og Saltnes Normisjon, og synger i ulike kirker og bedehus. Iren Kinn er musikalsk leder for koret.
Caritas
Koret Caritas

Normisjon Mysen håper mange vil komme til Mysen Menighetshus Betania denne onsdagskvelden for å høre nytt fra Okhaldhunga i Nepal.
Kollekt denne kvelden går til arbeidet i Nepal.

Mona Duserud
leder i Normisjon Mysen