Adventsfest på Mysen Menighetshus Betania. onsdag 8 des. kl 19:00

I fjor måtte vi avlyse, men i år blir det igjen adventfest på Mysen Menighetshus Betania. Dette samarbeidstiltaket mellom Normisjon Mysen og Kirkekomiteen i Mysen sogn har vi hatt siden 2014, den første desembermåneden i det nye huset.

I år kommer Sigmund Nakkim for å dele adventstanker med oss. Sigmund er pensjonert fra stillingen som sykehusprest, men han er i full aktivitet som en av de to vikarprestene i Trøgstad; der sognepresten har permisjon. Og så er vi veldig glad for at KOR15 kommer og synger. De har kunnet øve store deler av høsten, etter at de, som andre kor, hadde en lang periode uten virksomhet.

Bevertning blir det selvsagt, og et par andre programinnslag som får være en overraskelse.

Det er jo smitte i lokalsamfunnet, men på MMHB har vi gode rutiner i denne Korona-tid. Det er ikke minst god plass.; så det er trygt å komme, så sant du er frisk selv.
Alle som kommer blir registrert med navn og telefonnummer.
(Listene oppbevares forskriftsmessig og makuleres etter 14 dager).
Benytt munnbind når du kommer, og du vil få anvist plass. Munnbind kan tas av når du sitter rolig på plassen din.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld, både til deg som jevnlig er på MMHB, enten det er formiddag eller kveld; og også til deg som er der sjelden, eller lurer på hvordan det ser ut inne i huset.

VELKOMMEN ønsker Normisjon Mysen og kirkekomiteen i Mysen sogn!

Sigmund Nakkim
KOR15

Tekst: Bjørn Solberg/Ragnar Duserud.