Besøk av generalsekretær Rolf Kjøde

Rolf Kjøde«Det kristne fellesskap i misjon»

Onsdag kveld kl 1900 er det misjonsfest i Normisjon Mysen. Vi får besøk av general-sekretæren i Normisjon, Rolf Kjøde.

Normisjon Mysen har dette semesteret «Det kristne fellesskap» som tema. Denne gangen er det altså misjon som står i sentrum. Normisjon har et stort engasjement internasjonalt: Nepal, Bangladesh, Mali, Aserbajdsjan, Bhutan, Cuba, Ecuador, India, Kambodsja og Mali.

Rolf Kjøde har vært generalsekretær i Normisjon i over 10 år. Nå er det bare to uker igjen før han slutter i den stillingen. Nåværende internasjonale leder i Normisjon,
Anne Birgitta Langmoen Kvelland overtar som ny generalsekretær fra 1. april.

Vi har forventinger til denne kvelden og gleder oss til å få besøk av Rolf Kjøde. Alle som er nysgjerrige og interessert i misjon er hjertelig velkommen til denne fellesskapskvelden. Tormod Jensen og Dagfinn Ravneng fra Skjeberg blir med og synger og spiller.

Det blir bevertning og gis en mulighet til å støtte misjonsarbeidet økonomisk.

 

Ragnar Duserud