«Detaljer vi overser» Temamøte i Normisjon Mysen onsdag 13. sept. kl 19.00.

Onsdag 13. september kl 18.00 blir det et spennende temamøte med Per Reinert Eriksen. Han jobber som høgskolelektor ved NLA Høgskolen, Staffeldsgate i Oslo.
Per_Reinert_Eriksen
Per Reinert er fra Borge i Fredrikstad og har arbeidet som prest i flere år. Han har også vært lærer og rektor ved Bibelskolen (Høgskolen) i Staffeldsgate. Per Reinert er en ordkunstner. Vi gleder oss til å høre hvilke detaljer i Bibelen han presenterer for oss onsdag kveld.
Kaffetrioen vil være med for å synge.
Kvelden avsluttes med kaffe.
Vi håper mange vil ta turen til Mysen Menighetshus denne kvelden.

Ragnar Duserud