Fra jordskjelv i Nepal til trygge Østfold

Misjonærene Kristin og Erik Bøhler kom rett fra det jordskjelvrammede Nepal til det trygge Østfold onsdag kveld. Hele 170 personer fra hele Østfold hadde tatt i mot invitasjonen fra Normisjon Mysen for å høre hva misjonærekteparet – som bor 80 kilometer fra Mount Everest – hadde å fortelle.

Kristin Erik og Mona

Kristin og Erik Bøhler har i mange år vært knyttet til sykehuset i Okhaldhunga, et fylke som dekker 56 kommuner med til sammen 200 tusen mennesker. Mange må gå eller bæres i flere dagsreiser for å komme fram til sykehuset, hvor det ofte ligger minst to pasienter i hver seng.

Store ødeleggelser

– Bare i vårt fylke har 18 av 32 tusen hus rast, 22 helseposter er ødelagt, mange flere skoler har rast, 22 er døde og 34 skadde er bragt til sykehuset, fortalte Normisjons utsendinger til fjellandet Nepal.

– I løpet av de siste fem ukene har det gått hele 234 jordskjelv. Når får vi fast grunn under føttene, når får vi tro på framtiden, var spørsmål misjonærene stilte på vegne av de lokale innbyggerne.

Angsten er nå monsunregnet som kommer, med jordras, steinblokker som løsner, slanger, skabb, diaré og lungebetennelse. – Derfor er det avgjørende at hele distriktet følges opp med mer enn utdeling av presenninger. Folk trenger blant annet trygge hus og glassfibertoalett, nye helseposter, opplæring i nye byggeteknikker og rent vann, påpekte misjonærene.

Viktigste ressurs

– Den aller viktigste ressurs er at folk har hverandre og kan støtte hverandre, tilføyde hun.

Kristin Bøhler fortalte at det største av jordskjelvene skjedde en lørdag, da barna hadde fri fra skolen og mange var ute midt på dagen. Dette var med å redde mange liv.

Et annet skjelv gikk en søndag under gudstjenesten, der mange var samlet i den lokale kirken. – Presten sa at jorden skalv da profeten Amos forkynte om nødvendigheten av omvendelse fra urettferdighet. Da, plutselig, begynte jorden å skjelve også under oss, sa Kristin, og vi løp ut i friluft.

Det avgjørende

– Det eneste som står fast er Guds ord. Jorden er syk og under dødens lov. Men Kristus er seierherren. Han har vist oss at også denne jorden som vi lever på, skal forvandles og nyskapes i tråd med hans oppstandelse fra de døde, påpekte hun.

Under møtet, som samlet et sprengfullt Betania, var det flott sang av Kor 15. Ragnar Duserud ønsket velkommen. Annvor Glomsrud – tidligere misjonær/lærer i Nepal – åpnet og Mona Duserud ledet møtet på sin ledige måte. De fremmøtte kvitterte med å gi over 35 tusen kroner, som går uavkortet til Normisjons arbeid i Nepal for å gi åndelig og legemlig hjelp.

Tekst og foto: Bo Johannes Hermansen

Annvor Glomsrud
A
nnvor Glomsrud

Kristin og Erik
K
ristin og Erik Bøhler

KOR15
K
OR15

Kristin Ragnar og Mona
K
ristin Bøhler, Mona og Ragnar Duserud

Forsamlingen Nepalbesøk
Den store forsamlingen som besøkte
Mysen Menighetshus Betania denne kvelden