Bakgrunn og historie

Mysen Menighetshus Betania er ferdig påbygd og restaurert. 26. januar 2014 ble huset gjenåpnet og innviet. Dermed har en over 20 år gammel drøm gått i oppfyllelse for Mysen menighet og Normisjon Mysen som har fått et nytt hus med moderne fasiliteter til sitt arbeide for; barn, unge, voksne og eldre.
Et positivt og framtidsrettet samarbeid mellom Normisjon Mysen og Mysen menighet
har resultert i en utbygging og modernisering av det tradisjonsrike Betania.
Vi håper Mysen Menighetshus Betania blir et sentralt møtested – midt i Mysen.
Terskelen er lav, og døren er åpen for alle. Håper du kommer innom.

Velkommen!

Så litt historie:

”Hjemmets venner” drev pleieinstitusjonen ”Hjemmet” på Nordre Mysen siden 1890. I 1915 solgte foreningen bygningene og gården til Anton Westerby. Året etter opphørte pleievirksomheten. Men ”Hjemmets venner” hadde fått skilt ut en tomt på nordsiden av Storgata. Denne tomten, som de hadde  gitt navnet ”Hjemly”, overdro de som gave til Eidsberg Indremisjon. Dessuten fikk misjonsforeningen 5000 kroner til bygging av et bedehus på tomta. Det ble også samlet inn frivillige gaver. Storparten av byggearbeidet ble utført på dugnad.

I 1916 sto bedehuset ferdig, og det ble innviet 7. januar 1917.

Det ble bl.a. skrevet en egen sang til innvielsen av ”Missionshuset Betania”.
I vers 3 og 4 kan vi lese:

La unge, gamle finne et stille tilfluktsted,
Hvor du dem selv vil minne om din barmhjertighet.
Vi vet du vil dem møte og kjærlig kalle inn.
Du ingen vil bortstøte, men sier: Bli du min!

Vi derfor glade, trygge, vil sende deg vår takk.
La huset vi fikk bygge, få fremme all din sak.
Du selv det hegne, live, og holde ondt derfra.
Da huset nok skal blive et rett ”Betania”.

 

Den 9. mars 1928 ble Betania overdratt til Mysen Indremisjon. De har hatt sine møter her med et avbrekk fra oktober 1940 til april 1941. Da var lokalet beslaglagt av tyskerne. Møtene ble da holdt i hjemmene. I 1934 ble det vekkelse med bibelskoleelev Bjarne Berget fra Averøya. Det kom folk fra et stort område. Folk fra Askim var også til stede og fikk Berget også til å besøke Askim. I 1957-59 ble huset påbygd og restaurert med et podium i storsalen og kjøkken i 1.etasje i tillegg til en mindre sal. Bedehusets grunnflate er 209 kvm og står på en 640 kvm stor tomt. Over inngangspartiet, lillesal og kjøkkenet, er det bygget en vaktmesterleilighet i 2.etasje. Kjelleren ble i 1978 innredet til bruk for barnehage. Det ble også foretatt oppussing i 1985. I 1998 ble det foretatt en større renovering. Utvendig ble eternittplatene tatt av og erstattet med vekselpanel. Samtidig ble vegger og loft etterisolert. Det ble lagt nytt tak med lekting og ny taksten og nye takrenner. Det ble brukt ca 1500 dugnadstimer. Ansvarlig byggeleder var Magne Sandem.

I 2009 skrev Normisjon Mysen og Mysen menighet en intensjonsavtale om å bygge ut og restaurere Betania til et nytt menighetshus i Mysen.

Mysen menighet blir med som medeier av fra 1. januar 2013. I april 2013 gikk startskuddet for tilbygg og restaurering av hele huset som nå får navnet:

Mysen Menighetshus Betania, som ble høytidelig innviet 26. januar 2014.
MMHB har en grunnflate på ca 450 kvm.

——————————————-

 Med tillatelse er teksten under hentet fra Kai Ørebechs bok ”Bedehus i Østfold”,
Lunde forlag, 2006, ISBN: 8252048374 og den viser historiske data fram til 1990-tallet.
Fakta – 2006:
 

Eier: Normisjon Mysen.            

Adresse/sted: Storgata 17, 1850 Mysen.

Byggeår: 1916 i tre. Påbygg 1959 med podium og kjøkken i mur.

Hvordan ble bedehuset finansiert? Frivillige gaver og salg av eiendommen ”Hjemmet”.

Arkitekt:Ukjent i 1916. Garderobe og sanitæranlegg i underetasje 1957. 1959 påbygg podium og kjøkken, arkitekt Mons Løvfald.

Hvordan ble bedehuset bygd? Dugnad med ansvarlig byggeleder.

Antall sitteplasser: Ca 130 med lillesal.

Frontparti/utsmykning: Utvendig: Kors i smijern. På talerstolen: Lammet med seiersbanneret og de syv segl. Begge laget av Østfold Husflidskole.

Er bedehuset bygd med galleri: Nei.

Antall rom: 3 rom. Storsal, lillesal, kjøkken og gang i 1.etasje. Toaletter og garderobe i underetasje.

Ca antall møter i året: Med barnehagedrift ca 190 bruksdager.

Arrangeres det basar på bedehuset? Ja, misjonsmesser.

Navn på faste brukere: Normisjon, NMS, Barnehage, Kor15, Barnegospel, Mysen ungdomskor, Santi, Formiddagstreff og B17.

Kor / musikklag/korps knyttet til bedehuset: Message (Mysen ungd. kor), Barnegospel og Kor 15.

Hvilke instrument blir brukt? Piano og gitar.

Barne- og ungd.arb i dag: Ungdomskor, Barnegospel, Voksenkor, Menighetens Barnehage.

Søndagsskole: Fra ca 1930 til 1990.

Større vekkelser: 1934 ved Bjarne Berget. Under 2.verdenskrig. Talere: Bjarne Berget og Villiam Kristiansen.”

 

 

Siden redigeres av Ragnar Duserud