Hva er situasjonen for Indre Østfold – familien anno 2014?

Hva kjennetegner barn og familier av i dag? Dette er hovedspørsmålet på temakvelden til Møteplass Mysen Menighet (MMM) den 30. mai.  Fagfolkene som skal svare på spørsmålet er virksomhetsleder Grethe Stople på Familiesenteret i Eidsberg og ledende helsesøster Cathrine Løes Sørby ved Familiens Hus i Askim.
Grethe Stople Grethe Stople

Cathrine Løes Sørby Cathrine Løes Sørby

Det er en bred og krevende problemstilling som skal belyses på denne temakvelden. Jevnlig ser vi medieoppslag som berører barn i Indre Østfolds kommuner. Ofte hevdes det at familier ikke får et godt nok behandlingstilbud på grunn av sviktende kommuneøkonomi.

Grete Stople og Cathrine Løes Sørby vil gjennom foredragene sine fortelle om sine erfaringer fra arbeidet med barn, unge og familier som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeid som utføres i deres kommuner. De vil løfte fram aktuelle utfordringer og problemstillinger blant annet i forhold til relasjonsvansker, folkehelsa, samlivsbrudd, rus, vold, psykisk sykdom og fattigdom. Det vil også bli god anledning til å stille spørsmål og samtale om disse viktige spørsmålene.

– Vi er glad for at disse to dyktige fagpersonene vil ta oss med på en reise inn i familiens hverdagsutfordringer. I denne møteserien fikk vi i februar høre om familiens situasjon anno 1814. Nå avslutter vi med å gå litt tettere inn på den hverdagen som møter IØ-familiene i dag, sier leder av Mysen menighetsråd, Trond Degnes

Møtet er lagt til det nye Mysen Menighetshus Betania. Som vanlig starter samlingen med kveldsmat. Alle som er opptatt av barn og familiespørsmål i Indre Østfold er velkommen!