Kunstutstilling: «Den store fortellingen»

I tilknytning til reformasjonsutstillingen «Kunstens viktigste oppdragsgiver» som stilles ut på Festiviteten fra 27.sept -15 okt, så kan Nelly Bubes bilder ses på Mysen Menighetshus Betania nesten i samme tidsrom. Nelly Bubes ikonlignende bilder er en representant for den nyskapende kirkekunsten, basert på gamle teknikker. Kunstutstillingen med hennes bilder stilles ut i lokalene til Mysen Menighetshus Betania, vis a vis Festiviteten.

Nelly_Bube-620
Foredrag og åpning av kunstutstillingen:
Fredag 22.sept kl 1900 ved Nelly Bube-kjenneren Martin Eikeland.
Tema: «Hvem er Nelly Bube, og hva kjennetegner kunsten hennes?».
Alle er velkommen til åpning av kunstutstillingen på Mysen Menighetshus Betania.

Kunstutstillingen med Nelly Bubes bilder er åpen disse dager:
Lørd 23.sept kl 1200-1600. Tirsd 26.sept kl 1400 – 16.30.
Fred 29.sept kl 1530 -1730. Lørd 30.sept kl 1500-1600.
Sønd 1.okt kl 1330 – 1430. Mand 9.okt kl 1700 – 1900.
Onsd 11.okt kl 1700-1900. Torsd 12.okt kl 1700-1830.
Sted: Mysen Menighetshus Betania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FOREDRAG OG TEMAKVELDER

Onsd 27.sept kl 1900 Foredrag: «Kunstens viktigste oppdragsgiver»
v/ biskop Atle Sommerfeldt.
Sted: Kunstforenigens lokaler i 2.etg på Festiviteten

Foredrag/bibellesekvelder i Mysen Menighetshus Betania:
Fred 22.sept kl 1900 Foredrag: «Hvem er Nelly Bube, og hva kjennetegner kunsten hennes?» v/ Martin Eikeland. Bibel-quizz.

Man 25.sept kl 17-19: Fortellerkurs v/ fortelleren Anne Kristin Aasmundtveit
Man 25.sept kl 1930 Forestilling/Bibelfortelling v/ fortelleren Anne Kristin Aasmundtveit «Evangeliet sett fra Johannes».
Torsd 28.sept kl 1930: Bibellesekveld «Romerbrevet». Flere deltar.
Mandag 2.okt kl 1900: «Salmenes bok i utvalg» Innledning ved Gunnhild Vesteraas Grøvle. Flere deltar.
Tord 5.okt kl kl 1930: Bibellesekveld «Hebreerbrevet og Efeserbrevet». Flere deltar.
Man 9.okt kl 1900 Foredrag: «Boktrykkerkunst, humanisme og reformasjon» v/professor Otfried Czaika.
Torsd 12.okt kl 1930: Bibellesekveld «Johannesevangeliet i utvalg». Prester/pastorer deltar.

Ansvarlig for denne utstillingen med program er «Kristent lederforum i Eidsberg» dvs ledere/prester fra Filadelfiakirken Mysen,  Mysen metodistkirke, Frelsesarmeen Mysen, Den Norske Kirke i Eidsberg, Kraftverket, Mysen Adventistkirke og Smaalenene Frikirke.

TIPS:

Kino: Filmen «Luther» settes opp på Festiviteten kino,
lørdag 7.oktober kl.13.00 og onsdag 11.oktober kl.18.30.
Pris kr.85,- pr.person.

Eidsberg bibliotek: Utstilling av bøker til reformasjonstemaet i utstillingsperioden.

Salmekonsert i Mysen kirke «Martin Luther – en salmefest»: Lørdag 14.okt kl 1800. Mange medvirker.

Mer informasjon finnes her:  www.eidsberg.kirken.no