Lørdag 10.mars kl. 17.00 er det 90-års fest for Normisjon Mysen.

Logo Normisjon Mysen 90 år

 

Gunnar Navestad holder andakt,
KOR15 synger (nå med Willem Wilschut som ny dirigent),
Ungdomskoret Message synger
Borgny Navestad og Ragnar Duserud presenterer historien til foreningen.

Vi håper mange vil være med å feire. Det er mye å være takknemlig for. Vi tror at Normisjon Mysen er og har vært med på å gjøre en forskjell for mennesker i kommunen vår. Vi er stolte og glad for det arbeidet som drives i dag: Lørdagstreff, KOR15, Ungdomskoret Message, Mysen Barnegospel, Bønnearbeid i form av møter og sms-tjenesten Ringvirkninger, foreningens mange onsdags-møter og andre samlinger. Men vi er også takknemlige for alt arbeid som har vært i 90 år, ja – også før den tid. Det får du høre litt mer om på lørdag.

Flere har sagt at de vil komme med en hilsen. Det er hyggelig.
Det blir god bevertning og god tid til å prate sammen. Du får også mulighet til å gi en kollekt.

 

Velkommen!