Markant kirkeleder til Adventsfest i Mysen

Det er blitt tradisjon at Normisjon Mysen og Mysen menighet arrangerer Adventfest sammen.  I år finner den sted onsdag 10. desember kl 19.00 i Mysen Menighetshus Betania. Kveldens taler er Nils-Tore Andersen. Han vil kåsere over temaet «Adventsforventning».
KOR15 deltar også i dette førjulsarrangement i Mysen Menighetshus Betania sammen med sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Arrangørene gleder seg over Nils-Tore Andersens besøk. Få kjenner organisasjons- og kirkelivet i Norge bedre enn han. Andersen har hatt lederfunksjoner i både daværende Indremisjonsselskapet, Det norske Misjonsselskap, Misjonsalliansen og Luther Forlag.  Vi kan også legge til at han har vært i Kulturrådet, sittet i styret for NRK og Forleggerforeningen. Sist men ikke minst har han vært leder for Kirkerådet hvor han møtte i egenskap av medlem i Borg Bispedømmeråd.

–  Vi håper mange benytter Adventsfesten til å bli bedre kjent med en markant kirkeleder og ønsker alle velkommen til en tradisjonsrik samling. Som det seg hør og bør serveres det grøt, kaffe og pepperkaker, sier Trond Degnes.

–           

På vegne av arrangørene

Trond Degnes