Møteplass Mysen Menighet med ny temakveld: – Kan det teologiske språket skape skyldfølelse og angst?

Møteplass Mysen Menighet (MMM) tar igjen om et tema som berører sentrale begreper i den kristne forkynnelsen. Det skjer onsdag 28. oktober kl 19.00 i Mysen Menighetshus Betania, og kveldens foredragsholder er førsteamanuensis, dr theol Merete Thommassen.  Hun skal svare på spørsmålet: «Synden og frelsen eller døden og livet?

Alle som er opptatt av språket, teologien og menneskesynet i kristen forkynnelse bør finne veien til Mysen Menighetshus Betania den kvelden, sier Trond Degnes, leder for Mysen menighetsråd.

Merete Thomassen er prest og forsker. Hun har vært menighetsprest og sykehjemsprest, studentprest og prest på Kirkens ressurssenter mot seksuelle overgrep. De siste femten årene har hun undervist prestestudenter på Universitetet i Oslo om gudstjenesten. Hun er spesielt opptatt av hva slags språk vi bruker for å snakke om Gud, mennesker og det kristne budskapet, og har skrevet doktoravhandling, bøker og artikler om dette.

På MMM vil Merete Thomassen snakke om hva det teologiske språket gjør med oss som hører på. Språket er aldri nøytralt. Det forteller oss noe om hva vi tenker om Gud, hva vi tenker om mennesker, og hva vi tenker om den verden vi lever i. Mange er fortrolige med det tradisjonelle språket som brukes i kirken og annen kristen forkynnelse. Andre reagerer på det og prøver å finne et nytt språk.

Både det tradisjonelle og det nye språket har sine fordeler og ulemper. Det tradisjonelle språket kan i verste fall legge tunge bører på mennesker som sliter med skyldfølelse og angst. Men det nye språket har mange elementer av selvhjelpsfilosofi i seg. Det risikerer å legge andre tunge bører på mennesker, bører som innebærer at vi til syvende og sist er vår egen lykkes smed.

Vi ønsker interesserte fra hele Indre Østfold velkommen. Møteplass Mysen Menighet starter som vanlig med kveldsmat.

Merete Thomassen

Prest og forsker Merete Thomassen til Møteplass Mysen Menighet den 28. oktober.