KOR15

KOR15 november 2022

KOR15 øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver tirsdag
kl 19.00 i ulike uker og består av ca. 25 sangere. 

Kl 19.00 – 20.20 øver del 1.
Kl 20.00 – 20.20 har vi en kaffe/te pause + gir litt info.
Kl 20.20 – 21.15 øver vi del 2.
Kl 21.15 deler vi et kort ord for kvelden.

Før Korona pandemien (som har vart i et og et halvt år) sang koret mye og
i de siste årene har koret stort sett hatt sangoppdrag i Østfold, enkelte ganger i Akershus og Oslo.

Leder og kontaktperson for KOR15 er Berit Moen Bull
tlf : 416 19 290 
e-post:  berit.bull@icloud.com

Ta gjerne kontakt med Berit hvis det er ønskelig med besøk av koret.

Følg oss også gjerne på Facebook

Lenker:
KOR15 støtter sykehuset i Okhaldhunga, Nepal
Se lenke til Normisjonens arbeide i Nepal