Normisjon Mysens Bønnegruppe

image

Normisjon Mysens Bønnegruppe samles til bønnemøte hver tredje mandag i måneden på Mysen Menighetshus Betania fra kl 12.00 til kl 13.00.
Program finnes på siden til Normisjon Mysen.