Normisjonens øverste leder besøker Mysen Menighetshus Betania

Onsdag 14. januar kl 1900 er det møte i Normisjon Mysen der vi får besøk av den øverste lederen av Normisjon i Norge, generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Normisjon Mysen har også dette semesteret «Det kristne fellesskap» som tema.
Langmoen Kvelland vil informere om Normisjonens arbeide i inn- og utland. Normisjon driver et stort antall foreninger og lag for barn, unge voksne og eldre i hele landet. De eier og driver skoler og leirsteder. Internasjonalt drives det arbeid i: Nepal, Bangladesh, Aserbajdsjan, Bhutan, Cuba, Ecuador, India, Kambodsja og Mali.
Anne Birgitta Langmoen Kvelland har vært generalsekretær i Normisjon i snart et år. Hun overtok stillingen 1. april i fjor etter Rolf Kjøde.
Vi har forventinger til denne kvelden og gleder oss til å få besøk av Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Alle som er nysgjerrige og interessert i misjon i inn- og utland er hjertelig velkommen til dette møtet.


Sangtrioen Exalto, som består av Annvor Greibesland, Hans-Kåre Fosser
og Ragnar Duserud, blir med og synger og spiller.

Det blir kveldsmat og det gis en anledning til å støtte misjonsarbeidet økonomisk.

 

Ragnar Duserud