Petter Skauen festtaler i Mysen 17. mai.

Flagg

Den kjente fredsmegleren fra Fredrikstad, Petter Skauen, blir i år 17. mai-taler i Mysen Menighetshus Betania.
– Vi er veldig glad for at det har lykkes å få Skauen som festtaler.
Han er fortsatt meget aktiv i sitt fredsbevarende arbeid. Da vi første gang var i kontakt med Skauen var han på oppdrag i Cuba, forteller Trond Degnes, som opplyser at Skauens tale vil ha tittelen: «17. mai – med et internasjonalt blikk».

Skauens viktige fredsarbeid vil stå sentralt i hans tale på nasjonaldagen.
– Jeg kommer til å rette blikket utover, samtidig som jeg vil prøve å få med
en «hale» inn i vår egen hverdag i Norge. Dere vil få høre om mennesker jeg har møtt,
mennesker som kjemper for rettferdighet, fred og forsoning – og sannhet, sier Petter Skauen. I sin tale vil han også ta oss med til områder hvor han fortsatt arbeider – for eksempel enkelandsbyen – Den allmektige by – i Guatemala.
Han forteller også om den norske innsatsen for fred i Colombia, et land som har hatt krig i 53 år. Petter Skauen reiste selv tilbake til Colombia den 7. april, men er altså tilbake til 17. mai.

2678petter_skauen_stort

I fjor preget naturlig nok nasjonaljubileet vårt lokale arrangement på 17. mai-dagen.
Vi er veldig blad for at vi i år kan løfte blikket utover våre egne grenser.
Marianne Frogner Jacobsen skal synge og Gunnbritt Listrøm Pedersen spiller til.
Det blir opplesning ved Borgny Navestad, Jenny Leung, som er elev ved kulturskolen i Eidsberg, spiller noen pianostykker.

Normisjon Mysen og Mysen menighetsråd står bak festarrangementet i
Mysen Menighetshus Betania også i år.
Det blir servering av bløtkaker og kaffe.
Kollekt.

Vi ønsker alle velkommen til festen som starter kl. 19.00 !