Sigmund Danielsen besøker Normisjon Mysen

Onsdag 10. september kl. 1900 ønsker Normisjon Mysen ALLE VELKOMMEN til møte i Mysen Menighetshus Betania der Sigmund Danielsen taler over temaet “Gode relasjoner i det kristne fellesskap”. Normisjon Mysen har dette semesteret «Det kristne fellesskap» som tema.

Sigmund Danielsen
Sigmund Danielsen er daglig leder og sjelesørger i Fermate Østfold, eid av Normisjon Østfold.  Til Fermate kan alle, uansett tro, henvende seg når livet oppleves vanskelig, eller en står overfor viktige valg eller lengter etter endring eller fordypning i eget liv.

 

Ragnar Duserud