Stinn brakke på Trivselstreffet

Hele 70 mennesker kom til mandagens Trivselstreff for å høre gamle Hærland-historier. Jul-Lars Kvernhusengen trakk fullt hus med sitt kåseri. Bygdefolk gledet seg over å høre om gamle originaler, liv og levesett. Kvernhusengen øste av sine minner fra skolestua, butikken, bedehuset og bygda for øvrig i Lundeby-kroken.

For mange av tilhørerne var det nok også historier som de ikke hadde hørt før. Kvernhusengen kunne fortelle at fars hans, Einar, solgte grisen for 10 øre per kilo. Blant de eldste går det gjetord om skypumpa som raserte skogen og tok med seg et hønsehus helt til Rødenes. – Ja, visst var det slik at når nissen på Nisseberget kastet ut høysåtene, var det penvær i vente, fortalte Kvernhusengen – og tilhørerne humret og lo.

Kvernhusengen husker også med glede ungdomsårene på Hærland bedehus – et samlingssted hvor han selv har lagt ned stor frivillig innsats. Han ga honnør til de gamle lederne som viste han tillit.

Trivselstreffet arrangeres av diakoniutvalget i Mysen menighet. – Vi gleder oss stort over oppslutningen. De to første samlingene etter sommerferien har i snitt samlet ca. 50 deltagere. Nå ble det rekord, sier diakon Solveig T. Vormeland og Sigrun Ryan Degnes, som trekker i trådene sammen med flere frivillige.
Jul-Lars på Trivselstreff

Riktig mange kom til Mysen Menighetshus Betania for å høre Jul-Lars Kvernhusengen kåsere om gamle dager.

Trond Degnes