Utleie

Velkommen som leietager av Mysen Menighetshus Betania

Utleie
Velkommen som leietager av Mysen Menighetshus Betania
Lokalene består av to saler som kan deles fysisk av med lydisolert foldedør,
en café-avdeling, samt et velutstyrt kjøkken.
Lokalene disponerer lyd og lysutstyr av høy kvalitet
for sang og musikk, foredrag m.m.
Bygget har plass til inntil 150 mennesker.

Utleiepriser:
Leie av hele huset inkl. Kjøkken: kr. 3500,- inkl. renhold.
Leie av hele huset + teknisk bistand: kr. 4500,- inkl. renhold.
Leie av Caféen inkl. Kjøkken: kr. 2000 inkl. renhold.

Hvis leietager ønsker å foreta renholdet selv, kan dette avtales med utleier, og man kan få et avslag på pris avhengig av hvor mye som er leid.
Kontakt utleieansvarlig på telefon eller mail for utlevering av nøkler og ved eventuelle spørsmål.

Det er ikke lov å nyte alkohol i Mysen Menighetshus Betanias lokaler.

Ta kontakt med Jul Sverre Haugerud angående utleie
av Mysen Menighetshus Betania.
Tlf: 930 29 845. E-post: jul-sv@online.no

VELKOMMEN TIL EN UFORPLIKTENDE SAMTALE
OM ØNSKER FOR MINNESAMVÆR .