Velkommen til 100 års jubileumsfeiring av Mysen Menighetshus Betania lørdag 7. januar kl. 17.00

Betania i Mysen – en levende 100 åring 

Den 7. januar markeres en stor begivenhet i Mysen. Det tradisjonsrike Betania er 100 år.  Da inviteres det til jubileums fest i et hus som i dag fremstår som et felles menighetshus med stor aktivitet. – Betania har betydd mye for mange. Med ærbødighet takker vi dem som tok initiativet til byggestarten, sier Mona Duserud og Bjørn Solberg på vegne av dagens eiere.

Bedehuset Betania har en meget interessant historie. Den inneholder en start som de færreste er kjent med. Lederen for byggekomiteen for bedehuset var Anton H Mysen, den samme samfunnsbygger som 14 år tidligere muliggjorde byggingen av Mysen kirke i 1903. Den 7. januar 1917 sto «Missionshuset Betania» ferdig. Mange trosset det ufyselige været, lyttet til alle talene og gledet seg over Heiers sangkor. I takknemlighet la de igjen 92 kroner i kollekt.

Engasjementet som Anton H Mysen viste for kirke og bedehus har gått som en rød tråd gjennom bedehusets 100 år. Det kommer også tydelig fram i beretningen som er skrevet i anledning bedehusets jubileum. Den norske kirkes uoffisielle arbeid har gått hånd i hånd med det offisielle gudstjenesteliv. Mange identifiserer seg fortsatt med bygdas tidligere prest, Eugen Spydevolds definisjon av et ”normalt norsk kirkesyn”: ”Kjerka om  formiddagen og bedehuset om kvelden”.

På vei mot menighetshus

Opp igjennom årene har Betania vært igjennom flere ombyggingsfaser. I de siste ti-årene etter krigen ble huset både utvidet og gjennomgikk en større oppussing innvending. Men behovet for mer plass meldte seg. Det var et resultat av den økte aktiviteten både i Normisjon Mysen og Mysen menighet. Tanken om et menighetshus ble stadig sterkere.

I 2009 kontaktet Mysen menighet ledelsen for Normisjon Mysen med spørsmål om et samarbeid om Betania. Årsmøtet i Normisjon Mysen behandlet saken samme år, hvor foreningen gikk inn for å utrede samarbeidsform, utvidelsesmuligheter på tomta og forslag til utbygging.

Det ble inngått en sameieavtale og detaljerte planer vedtatt. I januar 2014 ble dagens menighetshus innviet. Mysens Menighetshus Betania var en realitet. I dag er det aktiviteter i huset nesten hver eneste dag.

-Dagens visjon harmonerer bra med det ønsket som pionerene hadde for 100 år siden: Et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen, sier Bjørn Solberg, leder for kirkekomiteen i Mysen.

Inviterer til stor fest.

Den 7. januar inviteres det til jubileumsfest. Da skal bedehuset feires og et variert program er klart. Det blir presentasjon av 100-åringen i tekst og bilder. I stil med innvielsesfesten blir det taler og sang. Sokneprest Solfrid Helen Leinebø Seljås deltar sammen med regionleder i Normisjon, Bjørnar Holmedal. Normisjons eget KOR15 står for sangen. Det blir også innslag av ungdommer.

-Vi håper riktig mange vil delta i markeringen av Betania. Det blir god anledning til å friske opp gamle minner og selvsagt blir det en bevertning som er 100-åringen verdig. I 1917 kostet det 50 øre å komme inn på innvielsesfesten. Denne gang blir det ikke inngangspenger, men vi håper på en god jubileumsgave til nedbetaling av lånet på huset, sier Mona Duserud, som er leder for Normisjon Mysen.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Betania har i gjennom årene gjennomgått mange ombygginger. Slik husker mange det tradisjonsrike bedehuset i Storgata i Mysen. Bildet er fra 1970-tallet og utlånt av Eidsberg historielags billedarkiv.

 betania-2001

Bedehuset Betania har i 100 år hatt en sentral plass i Mysen. Dette bildet er fra 2001
(Foto: Ragnar Duserud)

 IMG_3787

Mysen Menighetshus Betania i dag
Foto: Trond Degnes

 

Mysen 28. desember 2016
Trond Degnes