Velkommen til bibeltime med Runo Lilleaasen onsdag 21. oktober kl 19:00

Normisjon Mysen ønsker velkommen til bibeltime med Runo Lilleaasen
onsdag 21. oktober kl. 19.00.
Tema: «På vandring med Jesus – slik Markus forteller»

Kaffe.
Smittevernregler følges.

Velkommen!