Velkommen til en spennende helg !!

Lørdagstreff
21. september kl. 13.00 – 15.00.

Mysen Barnegospel skal synge og
Solveig T. Vormeland holder andakt.

Det serveres pizza, kaffe, saft og kaker.

Velkommen!

Lørdagstreffet er et kristent felles møtested for hele familien. Her kan nordmenn og innvandrere bli bedre kjent med hverandre.


Sangkveld med «Gränslöst»
søndag 22. september kl. 17.00.

«Gränslöst» er en sanggruppe med medlemmer fra Marker og Töcksfors.

Gruppen består av sju personer, tre musikere og fire sangere og har et allsidig repertoar.
Gruppen synger og spiller både i Norge og Sverige. Mogens Nielsen er en av medlemmene, og han vil holde andakt.
Han er pastor i Equmeniakyrkan i Holmedal/Blomskog.
Gruppa synger både på norsk og svensk i forskjellige sjangere.

Vi starter sangkvelden med kaffe og kaker.

Velkommen er du!

Hilsen Normisjon Mysen