Velkommen til Hans Nielsen Hauge kveld onsdag 3. mai kl. 19.00

Hans Nielsen Haugekveld på Mysen Menighetshus Betania.

standard_hauge_hans_nielsen

Det blir bred presentasjon av Hauge i Mysen Menighetshus Betania denne kvelden.
Svein Høiden holder foredrag om åndshøvdingen og grunderen som vekket Norge både åndelig og på en måte industrielt. Han startet opp og bidro i en rekke industrivirksomheter. Kjente historikere som Berge Furre og Francis Sejersted sier at med Hauge startet det moderne Norge. Foredragsholderen Høiden bor og er oppvokst i Rolvsøyområdet i dagens Fredrikstad hvor hans Nielsen Hauge vokste opp. Han har også vært ordfører i Rolvsøy og er levende engasjert i historien om Hans Nielsen.

Svein Høiden

Bilde: Svein Høiden

Vi får innføring i Hauges liv og virksomhet gjennom foredraget og et par dramatiseringer. Hans åndsopplevelse som førte til det åndelige gjennombruddet og hans konfrontasjoner med øvrighet og presteskap er sentrale. Noen sanger blir fra denne tiden hører også med. Torgeir Flateby fra Askim deltar med noen sanger og som en Haugefigur.

Torgeir Haugetur 2016
B
ilde: Torgeir Flateby (Foto Elisabeth Spydevold)

Normisjon på Mysen er arrangør. Normisjon er sammenslått av Santalmisjonen og det norske lutherske Indermisjonsselskap. Man kan si at Indremisjonsselskapet vokste ut av Haugebevegelsen. Normisjon kjenner derfor sterkt slektskap og bånd til Hans Nielsen Hauge og både Høiden og Flateby er engasjert der.

Ragnar Duserud ønsker velkommen til MMHB denne kvelden og forteller at også Borgny Navestad og Lars Kåsa fra Normisjon Mysen vil delta i en dramatisering. Det blir servert kaffe og anledning til litt samtale.

Velkommen!

 

Tekst: Torgeir Flateby