Velkommen til sangkveld med KOR15 onsdag 5. juni kl 19.00

Onsdag kveld inviterer Normisjon Mysen til sangkveld med KOR15.
Anna Berit Degnes (sanger i KOR15) holder andakt.
Vi avslutter med enkel kveldsmat.
VELKOMMEN!

KOR15
Onsdag kveld er «gamledirigent» Inger og «gamlepianist» Reidar vikarer
for korets musikalske leder Willem Wilschut

Ragnar Duserud