Vidar Hansens «samlede verker»

Onsdag  27.april kl 19.30 blir det en kveld der kantor Vidar Hansen presenterer et knippe av noen av hans komposisjoner og salmemelodier. Vidar Hansen har komponert både musikkstykker og salmemelodier gjennom 48 år på orgelkrakken. Hansen har samarbeidet med mange tekstforfattere. Den mest kjente er kanskje forfatteren Eyvind Skeie som skrev manus til «Portveien 2» og «Sesam stasjon» for å nevne noe. Det skrives stadig nye salmetekster. Vidar Hansen har satt melodi til mange salmetekster opp gjennom årene, og for eksempel lagd nye melodier til liturgiske ledd basert på folketoner fra Østfold.

vidar hansen

MMM vil denne gangen bære preg av både allsanger og solosanger. Wenche Hammer bidrar som sopransolist og fremfører flere av salmene.
Vidar Hansen vil selv presentere melodiene og fortelle om en del av de salmeforfatterne som han har samarbeidet med.

MMM er en forkortelse for MøteplassMysenMenighet. Det betyr at samlingen er i regi av Mysen menighet, men alle i Indre Østfold er invitert til å være med på disse kulturkveldene som er hver siste onsdag i måneden på Mysen Menighetshus Betania. Onsdag kan du være med på en spesiell sangkveld. En enkel kaffekopp og en kringlebit serveres ved ankomst. 

Alle er velkommen!

Arr.: Mysen menighet