Vil du være med og støtte MMHB

Logo Aksjon 0 gjeld

Renter og avdrag på gjeld kan ikke dekkes av driften. Det har heller ikke vært meningen. Vi har dannet et spleiselag av enkeltgivere som er opptatt av å gjøre huset gjeldfritt gjennom en egen givertjeneste. Vi ønsker å slette gjelden raskest mulig, slik at ressursene våre helt og holdent kan kanaliseres mot driften av huset, og til å gjøre det menighetsbyggende arbeidet enda sterkere.

I oktober 2020 er gjelden nå på kr 434.129,-
Månedlig avdrag på restlånet er kr 13.978,-

En ordnet givertjeneste er en stor velsignelse, både for den som gir og for det man gir til. Vi som allerede er med i denne tjenesten for det nye menighetshuset, ønsker deg velkommen inn i dette fellesskapet. Men, dessverre er det nå med for få faste givere. Givertjenesten gir nå vel kr 3500,- for lite pr. måned for dekke renter og avdrag på lånet.

Vi ser det som et privilegium å få være med å slette gjelden, slik at de som står for alle aktivitetene slipper å ha dette som en utrygghet i ryggen.

Vi trenger flere faste givere. Vil du være med?
Gå inn på støttesiden for MMHB, og følge anvisningene nederst på siden. 

Takk for din støtte!